Verkoop Boerderijhof Vlist

Verkoop Boerderijhof Vlist

Na een intensief voortraject werd in het afgelopen jaar de beoogde herbestemming van boerderij ‘Tot hier ân Toe’ concreet. De benodigde procedure voor het wijzigen van de bestemming is doorlopen. Daarna kon ons team aan de slag met de technische uitwerking van de plannen en het vervaardigen van de benodigde verkooptekeningen.

In het plan zijn binnen de bestaande bebouwingscontouren elf woningen ingetekend. In de monumentale krukhuisboerderij – de oudste in zijn soort binnen de gemeentegrenzen van de Krimpenerwaard! – worden twee woningen gerealiseerd. Binnen de contouren van de voormalige paarden- en koeienstal worden - in elke stal drie - levensloopbestendige woningen gerealiseerd. Aansluitend op het behouden van een boerderijensemble, maakt ook de uitvoering van een hooibergwoning onderdeel uit van de planvorming. Naast de hooiberg wordt er nóg een cultuurhistorisch bijgebouw bewaard: daarin ontstaat straks een unieke woning die bovendien ook levensloopbestendig in te vullen is. Tot slot zal er nog één vrijstaande woning gerealiseerd worden die qua architectuur aansluit op de uitstraling van het geheel.

Boerderijhof Vlist
Als eerste worden de zes levensloopbestendige woningen in de voormalige paarden- en koeienstal gerealiseerd. De benodigde vergunningen zijn inmiddels verstrekt. De bouw van deze woningen wordt uitgevoerd door bouwbedrijf Versluis – Spelt uit Polsbroek. Aan de hand van de technisch uitgewerkte stukken heeft de prijsvorming en verdere afstemming met de betrokken partijen plaatsgevonden.

In samenwerking met Verdoold Makelaardij zijn onder de nieuwe projectnaam ‘Boerderijhof Vlist’ de te realiseren woningen in de verkoop gegaan. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken bij de makelaar en informeren welke opties er eventueel nog beschikbaar zijn.

Voor meer informatie verwijzen wij naar www.boerderijhof.nl of naar de digitale verkoopbrochure welke via onderstaande link in te zien is.

Verkoopbrochure Boerderijhof Vlist

terug naar overzicht