Expertises

Dat Verstoep breed inzetbaar is bij al uw vragen op het gebied van huisvesting is algemeen bekend. Maar hoe breed is breed? Op deze pagina hopen we u te helpen en verrassen door een aantal van onze expertisegebieden toe te lichten in woord en beeld.

Stappenplan voor uw nieuwbouw project

Nieuwbouwplannen? En benieuwd wat u van ons als bouwadviseur, architect en ontwikkelaar kunt verwachten? We realiseren ons als geen ander dat ieder project en ieder traject anders is. Toch delen we graag een stappenplan voor het meest gangbare proces en veelvoorkomende bouwfases. Zodat u een beeld krijgt van wat u te wachten staat! Na 25 jaar mogen we wel zeggen: 'ons stappenplan heeft zich bewezen'.

Projectontwikkeling

In sommige gevallen is het wenselijk een ontwikkelaar bij de hand nemen om een project realiseerbaar te maken. Verstoep ontwikkeling is de werkmaatschappij van Verstoep bouwadvies en architectuur. We raken graag met u in gesprek om de mogelijkheden rondom uw plannen te bespreken. Een greep van de projecten waarbij we als ontwikkelaar betrokken waren, delen we graag.

Uw partner in het buitengebied

De agrarische wereld is continue in beweging. Als bouwadviseur in de polder maken we de ontwikkelingen van dichtbij mee. We zien een nieuwe generatie agrariërs het stokje overnemen van de vorige. En we zien dat deze groep kleiner wordt. Met schaalvergroting en bedrijfsverbreding tot gevolg. In het buitengebied ontstaan, naast de reguliere agrarische bedrijfsvoeringen, andere vormen van wonen: zorgwoningen, kleinschalige gemengde bedrijfsvoeringen, meer dag- en verblijfsrecreatie en verbreding in de landbouw.

Zo breed is onze dienstverlening

Of het nu gaat om nieuwbouw, renovatie, transformatie - particulier of bedrijfsmatig - of om nieuwe plannen op agrarisch gebied: we trekken graag met u op. Maar wat zijn nu concreet de werkzaamheden die wij voor u verzorgen? We sommen de werkzaamheden die door ons - of in samenspraak met onze relaties - voor u op!