Verstoep Dienstverlening

Bij Verstoep bouwadvies en architectuur kan iedereen terecht die bezig is met nieuwe huisvesting: of het nu gaat om nieuwbouw, renovatie, transformatie - particulier of bedrijfsmatig - of om nieuwe plannen op agrarisch gebied.

Welke concrete werkzaamheden we dan voor u verzorgen? Natuurlijk kunnen we het gehele traject - van ontwerp tot oplevering - begeleiden. Naar de aard en omvang van het project én afhankelijk van wat u als opdrachtgever 'zelf in huis hebt' bepaalt u welke werkzaamheden u bij ons neerlegt. In vogelvlucht de werkzaamheden die we u uit handen kunnen nemen:

Projecten:

  • Ontwerp, tekenwerk en vergunningsaanvragen voor particuliere woningen, seriematige woningbouw, kantoren, bedrijfshallen, bedrijfswoningen, winkelpanden, agrarische bebouwing, scholen, kerken en overige gebouwen.
  • Uitbreiding- en verbouwingsplannen en restyling voor bestaande woningen, bedrijfspanden en overige gebouwen.
  • Diverse aanvragen, waaronder bouwvergunningen, sloopmeldingen, aanlegvergunningen, milieuvergunningen, begeleiding benodigde onderzoeken bij ruimtelijke procedures, etc.
  • Restauratie en renovatie van woonboerderijen en andere monumentale gebouwen.

Bijbehorende werkzaamheden:

  • Bouwfysisch doorrekenen van gebouwen; o.a. ventilatie, daglichtoetreding, energetische prestaties.
  • Diverse haalbaarheidsonderzoeken.
  • Stedenbouwkundige invulling en principe aanvragen van diverse inbreidingslokaties.
  • Bouwbegeleiding en bouwtoezicht (directievoering) van de diverse projecten.
  • Inspecties en aankoopkeuringen van bestaande gebouwen.
  • Bemiddeling bij aankoop bouwgrond en advisering / ontwikkeling diverse bouwprojecten.